سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سنگ یاقوت کبود


سنگ یاقوت، و خرید انگشتر فیروزه و کریستال اکسید آلومینیوم میباشد که با اشکال مختلفی از مواد معدنی، رنگهای متفاوتی تولید می‌نماید؛ در حالتی‌که سنگ یاقوت قرمز‌رنگ باشد، روبی اسم خواهد گرفت، رنگ آبی رنگ آن به جهت وجود تیتانیوم و آهن میباشد. آهن به تنهایی زرد رنگ تولید مینماید که \"توپاز اورینتال \" اسم دارااست. ادغام تیتانیوم و آهن نیز رنگ سبز ساخت می‌نمایند و چه یقین فرمائید یا این که نکنید ادغام اکسید آلومینیوم، تیتانیوم و آهن رنگ ارغوانی نیز ایجاد می‌کنند. سیرتکامل کیمیا و دوستداشتنی سفایر ، رنگ نارنجی رنگ مایل به صورتی، مخلوطی از کروم و آهن میباشد. سفایر سپید تماماً خالص میباشد و هیچ ماده معدنی دیگری در آن مخلوط نشده میباشد.

در پیشین سفایر ستاره ای، تحت عنوان نگهدارنده در قبال دیده بد و رفلکس دهنده نیات پلید به فرستنده اش، به کار گیری میشد، جادوگران از آن برای ارتقاء و هدایت انرژی جادوگری خویش به کارگیری می کردند.

هندی ها آنرا سنگ سیاره زحل می دانستند و معتقد بودند که دروازه ای به سوی قلمروهای آسمانی میباشد.

سفایر ( یاقوت کبود ) در اخذ پیامهای الهی و وضوح بخشیدن به آنچه که اخذ کردید به شما امداد میکند. به کار گیری از آن در هنگام مدیتیشن به شما امداد می‌نماید تا پتانسیلهای پنهانتان را بیابید و بینایی شمارا از مضمون‌ معاش تقویت میکند.

سفایر ( یاقوت کبود ) به شما امداد می‌نماید تا به رؤیاها و منظور های دنیوی خویش دست یابید و به طور همزمان با ارتقاء گنج شما، از آن حفظ می‌نماید.

همینطور در زمان یاری به محافظت نگرشی متعادل، به شما اذن می‌دهد تا افکارتان را ساماندهی کرده و به موفقیتی حتمی دست یابید.

این سنگ، انصاف و وفاداری را میان شرکا و کارکنان تقویت کرده و در موقعیتهای ناعادلانه در شرایطی که حق با شما باشد، منجر تولید سود ای منصفانه میشود.

سفایر ( یاقوت کبود ) زردرنگ برای معالجه دردهای باقی مانده از سوء به کار گیری در زمان کودکی بسیار اثر گذار میباشد؛ طی مراحل شفادهی سپر حفظ کننده طلایی ساخت کرده و جمله ها امنیت بخشی را برای القاء مراد می نماید که به کاستن از درد یاری میکنند.

سفایر ( یاقوت کبود ) مؤثر ترین سنگ جواهر برای معالجه سیستم عصبی میباشد، کارایی غده تیروئید را تهیه کرده و بدین ترتیب درمانی مؤثر برای کاهش اشتها و اشتباهات عصبی قلب میباشد. در شرق برای رویارویی با طاعون به کار گیری می شده‌است.

در سطح روانشناسی، ذهن مریض را متمرکز میکند و به او هدف بهبود می‌دهد و به معالجه کلیه بیماریها امداد می‌کند.

این سنگ دیواره رگها را استحکام بخشیده و بازدارنده خون‌ریزی بینی میگردد. کریستالهای سبز و آبی رنگ بخصوص در معالجه انرژی مفیدند. سفایر سبز انرژی احیا کننده کار کشته دارااست که از ارتباطش با مامان زمین، ناشی می‌شود.

قرار دادن سفایر ( یاقوت کبود ) بر روی پیشانی و عمل با چاکرای ششم یا این که دیده سوم به مراد توسعه و گسترش دور اندیشی سرازیر بینی بسیار مؤثر میباشد. سفایر آبی رنگ، ارغوانی و سپید کلیه برای فعالسازی چاکرای هفتم یا این که تاجی و تطهیر مسیر انرژی کوندالینی و جریان آن در سراسر چاکراها، فوق العاده اند